Boysproof onderwijs

Jongens leren anders...

SCHOOL_585788450_B.jpg

Hoe komt het dat jongens en onderwijs tegenwoordig minder goed hand in hand gaat (en hoe kunnen deze elkaar weer meer vinden)? Het is noodzakelijk dat het onderwijs meer gericht wordt op jongens. Cito-scores van jongens blijven achter in de afgelopen 5 jaar. Steeds meer jongens zien we lager afstromen.

Maar waardoor is het huidige onderwijs minder gericht op jongens? In de eerste plaats doordat jongens anders leren dan meisjes. Jongens leren meer door trial and error, experimenteren, fysieke beweging en grove motoriek. Meisjes anderzijds leren door fijne motoriek, taal, sociaal, verplaatsen in anderen, planning en concentratie. En zijn deze laatste manieren niet meer passend bij het huidige onderwijs?

Daarnaast leren jongens van een man hoe ze een goede man moeten worden. In het huidige basisonderwijs wordt dit steeds lastiger, omdat er weinig mannen meer voor de klas staan die als identificatiefiguur dienen. Dit verschil is tegenwoordig ook al sterk zichtbaar bij nieuwe leerkrachten, in de opleiding tot basisschoolonderwijzer is slechts 5% in het laatste jaar een man.

In de derde plaats ontwikkelen en rijpen jongens tot en met de puberteit langzamer dan meisje. Dit zorgt voor problemen op school, nu de trend is om op steeds jongere leeftijd ingewikkelder vakken aangeboden te krijgen. Het veelvuldig spelen in de kleuterklas wordt verruild voor het volgens van lessen Engels, keersommen oefenen en begrijpend lezen.

Zou het probleem opgelost als er meer manieren van leren komen die bij jongens passen, er meer meesters komen en er meer rekening gehouden wordt met de rijping van jongens? Vermoedelijk voor een groot deel, maar ook omgeving buiten school moet hierin mee veranderen. Hiermee wordt voorkomen dat jongens zich terugtrekken, o.a. in muziek en games. Als ouder en leerkracht kunt u in ieder geval stimuleren dat uw leerling en zoon speelt en dat hij ervaart dat zowel zijn leerkracht, zijn moeder, maar ook zeker zijn vader het laat merken er voor hem te zijn. Dit maakt onderwijs en opvoeding een stapje meer ‘boysproof’!

Door: Gert-Willem van Middelkoop en Karel Post.