Coaching on the Job

Manon vond haar klas niet meer leuk.

Het afgelopen jaar heb ik coaching gehad van Karel Post. Ik werk als leerkracht in het Voortgezet Speciaal Onderwijs, en liep hier tegen verschillende dingen aan. In deze groep zitten leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied heel veel veiligheid en duidelijkheid nodig hebben. Het grootste gedeelte van deze leerlingen hebben jaren achter de rug waarin veel falen was, en waarin veel negatieve aandacht gevraagd werd, en welke ook gegeven werd. Keer op keer lopen deze leerlingen vast met zichzelf.
De coaching van Karel zag er als volgt uit: vooraf werd de les besproken, en bijzonderheden die op dat moment speelden in de klas. Vervolgens werd de les gegeven, buiten op het veld. Heerlijk in de buitenlucht. Actief bezig zijn. Een vuurtje maken. Of misschien een route lopen. Of soep koken in het park. Tijdens deze lessen werd de nadruk gelegd op positieve ervaringen, omdat deze leerlingen sociaal zo zwak zijn.
Het sterke aan deze coaching vond ik de nieuwe inzichten die Karel me keer op keer gaf. Waarom gaat het op het plein vaak fout? Hoe kan ik het spel op het plein sociaal minder moeilijk maken? Wat voor nabijheid past bij een leerling die enerzijds zo sterk lijkt, maar anderzijds zoveel nabijheid en veiligheid nodig heeft? Van frustratie kwam begrip. Ieder kind wil graag goed zijn, ieder kind wil graag waardering. En wanneer je je houding of activiteiten aanpast, kan ieder kind bloeien! En misschien wel het mooiste: ik heb geleerd om in liefde en mogelijkheden naar ieder kind te kijken.

Leerkracht VSO cluster 3