Ervaringsleren in het Top-Ropeprogramma

Outback Explorers kiest bewust voor het ervaringsleren en het werken in groepen omdat de ervaringsleren-theorie gebaseerd is op een aantal basale principes waar wij in geloven (Johnson & Johnson 2003) :

 1. Effectief ervaringsleren beïnvloedt de cognitieve structuur (actiontheorie), de attitude, het inzicht en de gedragspatronen.
 2. Jongens geloven meer in kennis die ze zelf ontdekt hebben dan kennis die gepresenteerd wordt door anderen.
 3. Leren gaat het best wanneer het een actief proces is.
 4. Het aanleren van nieuwe actietheorieën gaat alleen als denken, voelen en handelen in het leerproces betrokken zijn.
 5. Informatie alleen kan niet voor verandering zorgen.
 6. De ervaring alleen brengt niet tot nieuw gedrag.
 7. Gedragswijzigingen houden geen stand  maar verdwijnen langzaam wanneer niet de actietheorie en de attitude mee veranderen.
 8. De jongens moeten zichzelf bekwaam achten om het nieuwe gedrag te vertonen en moeten verantwoordelijkheid nemen voor het oude gedrag.
 9. Wijzigingen in gedragspatronen bij een jongen betekenen automatisch ook wijzigingen in zijn omgeving.
 10. Het is makkelijker om de actietheorie, de houding en het gedag te veranderen in een groep, dan individueel.
 11. Een jongen accepteert makkelijker een nieuwe manier van werken wanneer hij zich betrokken voelt bij de groep.

Ervaringsleren is een heel natuurlijke manier van leren. Jonge kinderen starten hun ontwikkeling met ervaringsleren. Door onze cognitief en verbaal georiënteerde cultuur raakt deze manier van leren naar de achtergrond. In ons programma halen we deze voor de hand liggende methode weer uit het stof. En we benutten de therapeutische kwaliteiten voor onze jongens. In Amerika wordt er al langer met deze vorm van therapeutisch leren gewerkt. Deze vorm noemt men Adventure therapy