Algemene voorwaarden

1. Wij beloven de informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en nooit zonder uw toestemming aan derden te verstrekken.

2. PGB-aanvragen e.d. dienen door uzelf te worden verzorgd richting betreffende instantie.
Gegevens voor verzekering, PGB of Gemeente vindt u op onze site  onder het kopje
 ‘Over ons – Samenvatting therapie

3. De zorgovereenkomst,  verslaglegging, schriftelijke evaluatie en/of de verantwoording naar derden zal, indien van toepassing, door uzelf plaatsvinden.

4. De verzending van uw gegevens vindt plaats via https. Dit staat voor http secure. Die toevoeging secure betekent dat de gegevens tijdens het versturen via internet worden versleuteld. Indien iemand de gegevensstroom onderschept, kan hij bij http zien wat er wordt verstuurd; bij https kan hij dat niet zien. Althans, hij ziet de versleutelde gegevens wel, maar hij kan die gegevens niet ontcijferen. Hierdoor worden uw privacy gevoelige gegevens veilig verzonden. De opslag van uw gegevens vinden plaats in een database waarvan de toegang beveiligd is middels een login-account (gebruikersnaam-wachtwoord combinatie).Middels genoemde maatregelen vinden wij dat de privacy van uw gegevens voldoende is geborgd. Door het aanvaarden van de Algemene voorwaarden (aanvinken) gaat u oa. mee akkoord dat wij uw gegevens op bovengenoemde wijze verzenden en opslaan.

5. Deelname aan de therapie/coaching is voor eigen risico.

6. De kosten voor therapie en begeleiding zijn afhankelijk van een aantal factoren bespreek dit met uw therapeut. Als richtlijn kunt u aanhouden tussen de  75 en 95 euro per uur, mede afhankelijk van de voor u geldende BTW regels.
Kosten voor andere producten bepalen we in de  overeenkomst. 

7. Facturering vindt maandelijks plaats en ontvangt u per mail. De betalingstermijn is 21 dagen. Kunt u niet voldoen aan uw betalingsverplichting, b.v. omdat u de factuur niet zelf betaald of omdat u afhankelijk bent van een te ontvangen vergoeding, dan moet u dat vooraf met ons overeenkomen.

8. Facturatie gebeurt automatisch dmv. ons Klantagenderingssysteem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de klantgegevens zoals door u opgegeven. Tevens wordt in de factuurregel standaard de tekst ‘Adventure Therapy (PMT)’ opgenomen. Indien u agv. de wensen van de Zorgverzekeraar ect. een aangepaste factuur wenst (maatwerk), kunnen wij dit handmatig realiseren. We zij dan echter wel genoodzaakt om hiervoor per factuur een extra bedrag in rekening te brengen (afhankelijk van de gevraagde aanpassing, minimaal 5 euro).

9. Bij het afzeggen of het verzetten van een reeds geplande sessie, minder dan 24 uur voor aanvang van de sessie, zijn wij genoodzaakt de kosten van deze sessie in rekening te brengen.