Waarom in de natuur?

Het naar buiten gaan heeft verschillende voordelen die er voor kunnen zorgen dat onze deelnemers beter en zichtbaarder in het veranderingsproces gaan. Daarom trekken we regelmatig de natuur in, of we werken op een plaats die dicht bij de natuur staat. Zowel bij adventure therapie als bij adventure based coaching. Hoewel hieronder over therapie gesproken wordt, gelden de genoemde principes ook voor adventure coaching van teams.

Nieuwe dynamiek

Een goede reden om de deur achter je dicht te doen en er op uit te trekken is wanneer een groepsproces op slot zit. Deelnemers lukt het dan niet om al pratend verder te komen. Het veranderingsproces loopt tegen een plafond. De ontwikkeling stagneert omdat de deelnemers vast zitten in hun rol.

Een sterke karakteristiek van adventure therapie is dat er op individueel en groepsniveau een nieuwe dynamiek ontstaat zodra er sprake is van een outdoorsituatie. Deze nieuwe dynamiek geeft weer nieuwe kansen.

Lage drempel

Bij veel buitenactiviteiten is de drempel om in actie te komen lager. Het materiaal nodigt al uit om iets te gaan doen. Wanneer we een groep jongens de mountainbikes aanbieden gaat 99 van de 100 jongens meteen fietsen, steigeren, slippen en balanceren, vallen en opstaan en helpen elkaars zadel af te stellen. De gebeurtenissen (en de jongens) tuimelen over elkaar heen. De dynamiek en interactie die zo spontaan opgeroepen worden kunnen al een ‘fietstas’ vol nieuwe mogelijkheden bieden om het groepsproces te beïnvloeden.

Natuurlijk proces

Wanneer we een trektocht plannen is het in actie komen heel natuurlijk en functioneel. De groep zal als vanzelfsprekend dingen gaan oppakken. Tassen pakken, rantsoen uitdelen en verdelen, gewicht en volume van de rugzak in balans houden, elkaar helpen met de rugzak om doen. En hoe ga je, na 10 km lopen, eigenlijk om met knellende schouderbanden? Wie houdt de moed erin en wie de pas?

Gedrag en gevolgen zichtbaar

Daar tegenover staat dat niet aan de slag gaan grote consequenties heeft. Niet op je mountainbike stappen betekent een duidelijk signaal waar niemand om heen kan. Je rugzak tijdens de trektocht in de struiken gooien eveneens. De groep kan niet verder. De verantwoordelijkheid daarvoor kunnen we makkelijk bij de groep en de individuele jongen neer leggen. En het is heel zichtbaar wie wat gaat doen om de situatie te veranderen. 
Tijdens adventure therapie zien we duidelijk wat de groepsmechanismes zijn. Maar ook het individu komt scherp in zicht. Wat is zijn copingstijl? Hoe zit het met zijn probleemoplossend vermogen? Welke sociale vaardigheden heeft hij?  Bijna alles wordt direct zichtbaar wanneer we met de groep de natuur in trekken.

Awareness

Adventure therapie is reality therapie ten top. Indoor is het veel “praten over”,  outdoor is “doen in” en  “praten vanuit”. Uit de literatuur blijkt dat wanneer we buiten zijn onze zintuigen zich openzetten (Louv, Het laatste kind in het bos). Deze natuurlijke manier van “er zijn” zorgt voor een verdieping van de ervaring. Het is een natuurlijke vorm van awareness. Het verhoogd bewustzijn in het hier en nu geeft al vaak een mogelijkheid tot veranderen. Je ziet veel in de natuur en geeft minder dingen direct betekenis, daarom geeft dit een diepere bewustwording van ons ‘zijn’. In de maatschappij en dagelijkse omgeving wordt waarnemen vaak snel overwoekerd door oordelen dan wel veroordelen.

In de natuur blijven we meer in het hier en nu. We leren meer stil te staan en om ons heen te kijken. Dit geeft rust en overzicht. We kunnen deze ervaring benutten voor een volgende actie. Werken vanuit de rust.

Uit de context 

Dat er een sterkere indruk achterblijft in een outdooractiviteit wordt door verschillende zaken beïnvloed. De afstand naar de locatie en ook het geïsoleerd zijn van de bewoonde wereld speelt een rol. Hoe meer het werkterrein los staat van de eigen leefsituatie, des te meer effect zal er gesorteerd worden. Daarnaast speelt de duur een belangrijke rol. Een middag op een grasveld naast de instelling heeft een andere impact dan drie dagen rond trekken in de Ardennen. Hoe meer men afhankelijk is van de andere groepsgenoten, des te meer zal het individu geneigd zijn om van de ervaring te leren. Uit onderzoek blijkt overigens dat het aansluiting zoeken bij de groep een belangrijke indicator is voor het profiteren van de therapie.

Ten opzichte van onze hightech maatschappij is de natuur eenduidiger. We kunnen heel snel zien of we ergens controle op hebben of niet. Wanneer het gaat regenen, kunnen we dat niet beïnvloeden. We hebben er mee te dealen. Hoe passen we ons aan nieuwe  omstandigheden? De natuur is redelijk veilig en voorspelbaar. Als je goed reageert en anticipeert op situaties, kun je ver komen. Dit geeft zelfvertrouwen. De zaak niet willen controleren, maar ondergaan, aangaan en aanpassen. Een prachtig resultaat van adventure therapie, dat mensen meenemen in het leven van alledag.