Groepstherapie

Onder de naam Top-Rope verzorgen wij verschillende groepsprogramma's voor jongenshulpverlening door middel van adventure therapie.

Groepstherapie voor jongens

Met Top-Rope richten we ons op jongens tussen de 8 en 18 jaar die te maken hebben met gedragsproblematiek. Van adhd en ass-problematiek tot odd. Een diagnose is echter niet noodzakelijk; wij kijken bij elk kind naar de specifieke situatie.

Kracht van de groep

De kinderen/jongeren die deelnemen aan Top-Rope zijn gebaat bij een effectieve methode om nieuw gedrag aan te leren. Vaak is negatief gedrag de enige route die zij nog kennen en in veel gevallen hebben ze al veel hulpverleningsroutes doorlopen.
Met adventure therapie kunnen wij relatief veel bereiken bij deze jongens. Ze werken als groep in een bijzondere context (outdoor) aan opdrachten, waardoor ze meer openstaan voor nieuwe informatie en leerervaringen. We gaan mountainbiken, bruggen bouwen, klimmen, kompaslopen, etc. Tijdens dit ervaringsgericht leren in de natuur ontdekken ze –met onze begeleiding en door de kracht van het groepsproces- nieuw gedrag, geloven ze weer in zichzelf en leren ze weer omgaan met zichzelf en met anderen.

Transfer naar thuis

Een extra kracht van Top-Rope is de inzet van een buddy: een ouder, zo mogelijk de vader, vergezelt de jongen bij de bijeenkomsten en voert samen met hem opdrachten uit. Dat heeft als voordeel dat de communicatie tussen vader en zoon verbetert én dat de buddy helpt bij de transfer van het nieuwe gedrag in de thuissituatie. De buddy ondersteunt en versterkt dus het hele proces, zowel tijdens het programma zelf als thuis.
Al een aantal jaren verzorgen we het  Top-Ropeprogramma naar tevredenheid van ouders, scholen en natuurlijk de jongens zelf.

Zullen we een afspraak maken?

Meer weten of aanmelden voor Top-Rope? Bel of mail ons, dan maken we een afspraak.