Over

Corné Schipaanboord

Corne Schipaanboord Outback Explorers.jpg


Samenwerking en vertrouwen zijn voor mij erg belangrijk.

Houthakken, vuur maken en actief bezig zijn in de buitenlucht. Bij Outback Explorers hoef je niet stil te zitten! Als therapeut/coach ga ik met je/u/jullie aan de slag aan de hand van de hulpvraag. Ik luister graag naar jullie verhaal. Ook gaan we buiten aan de slag. Hierdoor komen kwaliteiten aan het licht, maar ook dingen die anders kunnen. De combinatie van deze ervaringsgerichte activiteiten en gesprekken helpen om onderlinge relaties te verbeteren, het uiteindelijke doel. Dat geeft hoop, een thema dat raakt aan mijn christelijke levensovertuiging. Hiervoor zet ik graag mijn inzicht en positiviteit in. Van harte welkom in de blokhut in Dirksland!


Samenwerking en vertrouwen zijn voor mij erg belangrijk. Ik geloof in de kracht en het potentieel van mensen om te groeien in de relaties waarin ze staan. Ik vind het mooi om jongeren en volwassenen te begeleiden en te helpen in dit proces. Mensen om mij heen geven aan dat ik goed kan luisteren, daadkrachtig ben en open sta voor feedback.