Interview Corné Legemaat

Er op uit..

“Ik ga er ontzettend graag met cliënten op uit”

Rust, ruimte en ritme. Die drie elementen werken ontzettend goed mee in de ontwikkeling van cliënten, ervaart Corné Legemaat (37). Daarom gaat hij er graag met hen op uit. “Het meest geniet ik van therapie met meerdere personen. De dynamiek die dan speelt, boeit me enorm.”

IMG 00m

Al vijfenhalf jaar zet Corné zich in voor Outback Explorers in de regio Utrechtse Heuvelrug. “Ik zit op een prachtige locatie in Driebergen. Enerzijds zit ik vlak bij de snelweg, anderzijds loop ik met twintig stappen het bos in. Ik ga er ontzettend graag op uit. Dat deed ik al in mijn vorige werk bij het Leger des Heils toen ik werkte met volwassenen met een verslaving”, legt hij uit. “In de natuur ontstaat er een ander soort ruimte. Ik vind het een goed middel om in te zetten. Je doet ervaringen op met activiteiten en ik maak dan de vertaalslag hoe cliënten dat in het dagelijkse leven in kunnen zetten. In de natuur vind je rust, ruimte en ritme en dat werkt goed mee in de ontwikkeling van mensen.”

Los zand

In zijn werk voor Outback Explorers werkt Corné met individuen, gezinnen, klassen en teams. Hij geniet van deze afwisseling, maar vindt het werk met klassen en gezinnen het leukst. “In een groep is altijd dynamiek, bijvoorbeeld tussen ouder en kind of de leerlingen onderling. Het levert heel veel op om hen met elkaar te laten werken. Ouders komen hier vaak vanwege het gedrag van hun kind, maar blijken vaak zelf ook met van alles en nog wat te worstelen. Dat is helemaal niet erg en het is niet de schuld van iemand. Ik heb zelf vier kinderen en begrijp veel processen die in gezinnen spelen. Het is het mooiste als zowel ouders als kind uiteindelijk in kwetsbaarheid hun vragen op tafel kunnen leggen”, vertel Corné. “Ik herinner me ook nog een schoolklas die als los zand bekend stond. De leerlingen hadden niets voor elkaar over. Een paar dagen lang deed ik allerlei activiteiten met ze en van lieverlee zagen we dat de leerlingen verantwoordelijkheid voor elkaar gingen nemen. Ze zagen in dat iedereen anders is en dat dat prima is. Het is gaaf om zo’n verandering te zien.”

Hoogtepunt

Wat Corné ook niet snel meer vergeet, is een therapietraject met een vader en zoon. “De jongen rende soms weg en kwam dan de hele sessie niet meer terug. Dat had alles met vertrouwen en veiligheid te maken. Hij moest leren om aan de slag te gaan, ook als er spanning kwam. Ik vertelde hem dat ik altijd beschikbaar was voor hulp en zijn vader ook”, vertelt Corné. “Heel wat sessies later kwamen ze in de kerstvakantie van half tien ’s ochtends tot twee uur ’s middags. De hele dag waren ze druk met een onderkomen bouwen, samen koken en ondertussen doorpraten over thema’s. Hij kon zichzelf eindelijk geven! Dat was echt een hoogtepunt en ik zie het meteen als een verantwoording van mijn vak. Het werkt echt!”