Ervaringsleren

Ervaringsleren is een van de basismethodieken bij Outback Explorer. Een vereenvoudigde definitie van ervaringsleren is: leren door doen, met reflectie (Gass, 1993). Door het doen leren de deelnemers. Door het reflecteren maken ze er een bewust proces van. Doordat het naar een bewust niveau gehaald is, kan er op het geleerde gestuurd en geoefend worden.

Lewin

Er zijn twee bronnen van ervaringsleren te ontdekken.

Kurt Lewin (1890-1947) ontwikkelde de “experiential learning method” voor groepen (Johnson, 2003). Tijdens zijn onderzoeken ontdekte hij dat groepsleden het beste leren door de interactie met andere groepsleden en het reflecteren op deze gezamenlijke ervaring (Johnson, 2003). In de Adventure Therapie (AT) komen we het gedachtegoed van Lewin tegen in de groepsdynamische processen.

Hahn

In de meeste literatuur wordt ook Dr. Kurt Hahn (1886-1974) genoemd. Hij wordt beschouwd als de wegbereider van al de projecten die nu onder de naam “ervaringsleren” vallen. (Duindam et al., 1996).

Hahn, die geboren is in Duitsland, zette zich al tijdens zijn studie af tegen de toen heersende pedagogische visie op jongeren. De jongeren werden te lang in een afhankelijke rol gehouden. Zij werden te weinig uitgedaagd om op een natuurlijke manier in de maatschappij te integreren. De jongeren moeten zich, in zijn visie, kunnen bewijzen, zelf dingen onderzoeken en zelf waarden en normen ontwikkelen. De methode hiervoor is zelf ervaringen opdoen en deze reflecteren om zo te komen tot een doorleefde persoonlijke mening.

Experiential learning method

De “experiential learning method” van Lewin heeft het Amerikaanse gebied van ervaringsleren sterk beïnvloed. Hij stelt: ervaringsleren is een procedure gebaseerd op systematische ontwikkeling en aanpassing van actietheorieën.  Een actietheorie is het geleerde vanuit de oorzaak-en-gevolgrelatie. Wanneer het gevolg niet meer helpend is in een bepaalde situatie, stellen we onze actie (de oorzaak) bij om te komen tot een andere uitkomst. We maken als het ware weer een nieuwe actietheorie. Bij de jongens die vastlopen kan gesteld worden dat er niet meer bijgesteld wordt op de actietheorie die ontwikkeld is. Om wat voor reden dan ook is er geen aanpassing ontstaan op de situatie. Daardoor lopen zij vast.

Ons Top-Ropeprogramma helpt jongens weer flexibel om te gaan met hun actietheorieën. Dat wil zeggen dat we streven naar leerprocessen met als middel het ervaringsleren.

Het doel van ervaringsleren is drieledig:

1. De cognitieve structuur van de jongen verandert.

2. De attitude wordt aangepast.

3. Het repertoire van gedragsmogelijkheden wordt vergroot. 

Deze drie doelen ontwikkelen tegelijkertijd als één geheel, niet als losse delen. Het proces is cyclisch.  

De ervaringsleercirkel, Kurt Lewin (1890-1947)