Klas..weer een groep geworden!!

De kinderen werken en spelen weer samen

Klassenresset Outback Explorers
Dit schooljaar (2023-2024) draaiden mijn collega en ik een groep 8 waar veel onrust aanwezig was. De kinderen hadden een negatieve, onderlinge taal waarmee ze konden pesten. Daarnaast was de groep niet een echte en hechte groep.

Met het zorgteam van school hebben we hierover gesproken en zijn we terechtgekomen bij Niels.
Na een observatie in de klas is hij is met de hele groep 3x op pad gegaan en heeft met de kinderen allerlei opdrachten uitgevoerd zodat de groep elkaar weer zal vinden. Mijn collega en ik zijn ook bij de activiteiten aanwezig geweest en hebben geobserveerd.
Samen met Niels evalueerden wij de bijeenkomsten grondig en maakten nieuwe plannen voor de volgende.
Na drie keer intensief met Niels op pad te zijn geweest en met ondersteunende activiteiten op school is de groep weer een groep geworden.
De kinderen werken en spelen weer samen en de waardering naar elkaar is terug.


Fijn om dit te hebben bereikt met Niels!