Introductiedagen MBO

...met de studenten gedrag bespreken

Outback Explorers klassentraining Zwolle 4.jpeg
Outback Explorers klassentraining Zwolle 3.2.jpeg
Dit schooljaar hebben wij voor het eerst samengewerkt met Niels en Daniël van Outback Explores voor de introductiedagen van onze technische mbo-studenten. Wij zijn heel tevreden en enthousiast!

Voorafgaand aan de introductieweek hadden we met collega’s die meegingen een kennismaking met de manier van werken van Outback Explores. Ook werd er na de tijd goed met ons geëvalueerd. Het contact met Niels en Daniël was erg prettig en laagdrempelig. Het voelde meteen vertrouwd! Wij zijn heel blij met hoe de introductieweek is gegaan. Wat voor ons een grote meerwaarde heeft, zijn de evaluaties met studenten. Hierdoor was de activiteit niet alleen een doel op zich, maar konden we ook al met de studenten bespreken welk gedrag we zagen. We hebben het idee dat onze klassen rustiger zijn begonnen, dat onze studenten zich prettiger voelen bij ons op school en dat er in de klassen ook meer naar elkaar wordt omgezien. Als LOB-ers van de eerstejaars studenten voelen we ons ook gesteund in de begeleiding van de klas, omdat er meerdere mensen, zowel vanuit Outback Explores als vanuit ons als school, mee hebben gekeken met de groepsvorming.

Outback Explorers klassentraining Zwolle
Outback Explorers klassentraining Zwolle