Door Karsten Post

Keuze stress

De man moet zijn 'purpose' nastreven. Dit is goed nieuws zou je zeggen, maar het ligt niet zo makkelijk.

Het toekomstbeeld van jongemannen is in de afgelopen decennia flink veranderd. Waar het vroeger normaal was dat de man het geld verdiende en de vrouw de kinderen verzorgde, is dat nu niet meer zo vanzelfsprekend. Vrouwen die full time werken zijn geen uitzondering meer en dus verandert de situatie voor mannen. Het gevolg hiervan is dat jongemannen een heel ander beeld krijgen op de toekomst. Bij het zoeken van een baan zijn er veel meer opties, sinds de man niet meer in zijn eentje voor geld in het laatje moest zorgen. De factor geld is nu minder belangrijk. Dit haalt de druk er een beetje af voor de gemiddelde jongeman. Er zijn nu veel meer mogelijkheden. De man moet zijn 'purpose' nastreven. Dit is goed nieuws zou je zeggen, maar het ligt niet zo makkelijk.